kunfako_9-edited.jpgTeljesítményvizsga

Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a tenyésztésre kijelölt egyedek valamennyien – tehát nem csak a mének, hanem a kancák is -, teljesítményvizsgálattal bizonyítsák a tenyésztésre való alkalmasságukat. A több területre kiterjedő használat indokolja, hogy az alkalmasság vizsgálata ugyanezeken a területeken történjen. A legfontosabb cél, hogy a gyermekek által történő használat zavartalanul megvalósulhasson. Mindenképpen ki kell zárjuk azokat az egyedeket, amelyek a gyermekek közeledését, a gyermekek bánásmódját nehezen viselik, amelyek a gyermekek közelében nyugtalanok, kiszámíthatatlanul viselkednek. Az egyesületbe belépett tagjainkat arra kérjük, hogy az általuk tartott és tenyésztésre szánt egyedeiket vegyék használatba, a használatnak azon területén , amelyet leginkább meg tudnak valósítani, s így a lovak használhatóságáról meggyőződjenek. A gyermekekkel való találkozást a gyermekek által történő használatot, kötelezően írjuk elő. Miután ezt a lovat általában vidéken élő családok tartják, tenyésztik, ez nem jelenthet gondot. Az alkalmazás területét nem kívánjuk a tagok részére kötelezően előírni. Mindenki aszerint hódol e kedvtelésének, amihez kedve, tehetsége, és lehetősége van. Tudatosan nem törekszünk a különböző használati ágak elkülönítésére és ezzel összefüggő egymástól eltérő kiválasztásra, ahogyan ma ezt a sportlótenyésztésben művelik. Mi tudatosan egy sokoldalú, de szilárd szervezetű és kiegyensúlyozott idegrendszerű gyermekbarát lófajtát kívánunk kitenyészteni.

Dr. Hecker Walter, tenyésztésvezető